Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / FÖRETAGSKLIMATET

FÖRETAGSKLIMATET

2018-10-02

Resultatet av undersökningen från Svenskt Näringsliv

Idag (2 oktober) presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning gällande företagsklimat. Valdemarsviks kommun tappade några placeringar i rankingen i år vilket är tråkigt. Det visar att vårt utvecklingsarbete måste intensifieras. Förbättringsarbetet är en utmaning och vi ser fram emot fortsatt dialog och samarbete med vårt näringsliv för att ta steg i rätt riktning. Vi har tidigare i år granskat, och i olika sammanhang diskuterat resultatet av tidigare undersökningar. Utifrån det har vi sedan genomfört vissa åtgärder i syfte att förbättra företagsklimatet i Valdemarsviks Kommun.  Vi har också konstaterat att en del av frågeställningarna är svåra för oss som kommun att själva påverka.

 

 

Undersökningsresultatet som idag presenterades av Svenskt Näringsliv bygger på enkätsvar som skickades ut till respondenter under första kvartalet i år. 97 lokala företag svarade på enkäten. Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet visar att den övervägande delen av respondenterna anser att klimatet är godtagbart, mycket bra eller utmärkt. 37 företag svarar dock att det inte är helt godtagbart eller dåligt. Se mer i filen Företagsklimatet i Valdemarsvik. En annan del (1/3) av resultatet bygger på kommunens service, tillämpning av lagar och regler, tillgång till kompetens, infrastruktur och attityder med mera. En ytterligare del av resultatet (1/3) bygger på faktauppgifter som skattesats, nyföretagande, entreprenader med mera samt vilka satsningar kommunen gör på marknadsföring. Se mer i pdf-filen Ranking 2018.

 

Sedan undersökning skedde har en hel del saker hänt i kommunen som vi bedömer kommer att påverka företagsklimatet positivt:

  • Vi har börjat med förbättringsåtgärder kring hur kommunen delar information och hur vi kommunicerar med vår omgivning. Det har anställts en kommunikatör som började under juli månad.
  • På Näringslivssidan har vi fått förstärkning för att kunna serva företagen på ett snabbare och effektivare sätt.
  • Vi har ökat antalet möten för, och med, företagare och invånare.
  • Det har satsats mer tid på frågan kring bredbandsutbyggnaden och vi har en mer tät dialog med både Telia (som genom sina underentreprenörer står för den fysiska utbyggnaden) och med Region Östergötland, har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning i länet för bredbandsutbyggnaden.
  • Inom kommunen har arbetet med strategiska och operativa planer intensifierats under hösten med syfte att stärka Valdemarsviks Kommun som varumärke och som bo- och arbetsmarknadsplats. Näringslivets utveckling är central och att säkerställa behovet av kompetens är en strategiska fråga för alla verksamheter.

 

Det krävs samarbete och gemensamma insatser att nå förbättring. Ansvaret för samhällsutveckling ligger inte på bara en instans utan hos alla. Det budskapet hoppas vi kan nå fram och skapa större delaktighet i framtiden. Kommunen vill arbeta för förbättring och utveckling tillsammans med invånare, företagare, föreningar och besökare!

 

Välkommen att läsa mer om undersökningen på: www.foretagsklimat.se och se bifogade filer.

Sidan uppdaterad den 2 oktober 2018 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: