Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista

Nyhetslista

 • Valdemarsviks åvc

  ÅTERVINNINGSCENTRALEN STÄNGD

  2018-12-15

  Tisdagen den 18 december håller återvinningscentralen på Bäckadalsgatan i Valdemarsvik stängt på grund av personalinformation.

 • Politiken lämnar besked om styret i Valdemarsviks kommun

  2018-12-12

  Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om att gå i koalition och därmed få majoritet för att leda kommunen under mandatperioden 2019-2022

  KSO blir Ted Starkås ( S ) och kommunalråd blir Jenny Elander-Ek ( C ).

 • CENTRUMPARKERINGEN VALDEMARSVIK

  2018-12-10

  Planerat arbete för att iordningställa parkeringsytorna på Centrumparkeringen (nedanför Valdemarsviks Sparbank) är av hänsyn till julhandeln framskjutet, och kommer inledas så snart möjligt efter årsskiftet.

 • BREDBANDSUTBYGGNAD – SÖDRA KOMMUNDELEN

  2018-12-07

  Den 6/12 träffade kommunen David Fogelberg och Leif Almgren som kommer från olika orter i kommunens södra del. De har varit engagerade sedan man började prata om bredbandsutbyggnaden, skapat ekonomiska föreningar, undersökt alternativa leverantörer med mera men, som vi vet är inget utbyggt ännu. Anledningen är att områdena i södra delen inte är kommersiellt gångbara för Telia/Zitius, intressenterna i området är för få i relation till ytan/byggnationssträckningarna.

 • GRÄNSLÖS FRUKOST no.2

  2018-12-06

  I morse arrangerades höstens andra Gränslösa Frukost, en mötesplats mellan företag och nyanlända samt annan tillgänglig arbetskraft. Varmt tack till alla som deltog!

 • Bredbandsutbyggnad i Gryts landsbygdsområde 2019-2020!

  2018-12-04

  Den 3/12 2018 träffade Valdemarsviks Kommun Telia och Zitius för att erhålla mer information kring det projektstöd för Fibernät i Gryt (journalnummer 2016-7868) som Länsstyrelsen biföll. Det är mycket glädjande att Telia/Zitius erhöll projektstödet och att bredbandsutbyggnad kan ske i Grytsområdet! Zitius handlar just nu upp entreprenör för utbyggnaden och beräknar att avtal ska vara skrivet före jul.

 • Förseningar i sophämtning p g a ishalka

  2018-11-30

  På flera vägar råder ishalka vilket medför att vissa abonnenter inte får sina sopor hämtade enligt uppgjort schema.

  De områden som berörs är Birkekärr, Sätterbo, Rullerum, Strand, Strandvik, Fifalla och Ämtöholm.

  Låt sopkärlet stå kvar framme vid den vanliga hämtningsplatsen i väntan på tömning.

 • Projektstöd för fibernät!

  2018-11-27

  Valdemarsviks kommun gläds åt att Länsstyrelsen Östergötland meddelade 2018-11-23 att ansökan om projektstöd för Fibernät Gryt (journalnummer 2016-7868) och västra Ringarum (journalnummer 2016-7872) bifalles.

 • Asfalteringsarbeten på Trädgårdsbrinken i Valdemarsvik

  2018-11-23

  Måndagen den 26 november påbörjas asfalteringen på Trädgårdsbrinken. Asfalteringen beräknas vara klar i slutet av veckan (v 48)

  Vissa störningar i trafiken kan förekomma. Om möjligt välj annan väg!

 • MORGONMÖTE GUSUM

  2018-11-22

  Är du företagare? Har du tankar kring utveckling? Har du frågor till
  kommunens tjänstemän?
  Välkommen till vår morgonträff för näringslivet där du kan knyta nya kontakter, ställa frågor till kommunen eller kanske presentera nya idéer.

(412 Nyheter)
Sidan uppdaterad den 4 juni 2009 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: