Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Näringsliv / Näringslivsutveckling

Näringslivsutveckling

En fortsatt stark och uthållig utveckling av näringslivet är avgörande för Valdemarsviks kommun. Utöver att ge en god företagsservice arbetar vi därför också med frågor som mer långsiktigt bidrar till att skapa förutsättningar för tillväxt. Det handlar till exempel om att kunna erbjuda insatser och samverkan som främjar tillväxt i befintligt näringsliv men även proaktivt arbete för nya företag ska etableras och stärka Valdemarsviks attraktionskraft.

Samverkan är viktigt. Tillsammans kan företagare, föreningar, kommunen och alla invånare hjälpas åt att göra vårt samhälle ännu bättre. Med bra företagsklimat kan vi skapa en solid grund för morgondagens välfärd och ge fler möjlighet att göra verklighet av sina visioner och idéer för framtiden.

Välkommen att kontakta oss!

Sidan uppdaterad den 13 juni 2018 Skicka kommentar
  • Näringslivsutvecklare - Industri, bygg/hantverk, skogs- och jordbruk Malin Österström Telefon 0123-193 92 Mobil 072-22 86 383
  • Näringslivssamordnare - Besöksnäring, serviceinrättningar, handel Göran Trysberg Telefon 0123-191 28 Mobil 070-551 42 87

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: