Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Kultur & Fritid / Oktobermarknad

Oktobermarknad

Oktobermarknad

Oktobermarknaden i Valdemarsvik har anor ända sedan början av 1600-talet. År 1610 omtalas för första gången handels- och lastageplatsen längst inne i Valdemarsviken. Platsen var strategiskt belägen på gränsen mellan Småland och Östergötland (landskapsgränsen går fortfarande mitt i samhället vid den s.k. Smålandsbron). Östgötar, Smålänningar, skärgårdsbor och ”landkrabbor” gjorde affärer med varandra, umgicks och utbytte nyheter.

I början av 1700-talet låg marknadsplatsen ungefär där dagens salutorg är beläget utmed Vammars-målaån, även kallad Smålandsån. Senare var marknadsplatsen förlagd till den s.k. Hamnängen fram till omkring 1915, då Lundbergs Läderfabrik uppförde fabriksbyggnaden ”Sjöhuset”. Under något årtionde höll man sedan till på den öppna plats som idag härbärgerar huset som Vikens Mäklarbyrå är inrymd i och där nuvarande Sparbankshuset står. Sedan var det dags att ha kreatursmarknaderna på det som är dagens Folkets Hus-parkering, men vars riktiga namn är Oxtorget.

De stora marknaderna hölls i juni och på hösten. År 1864, då näringsfrihetsförordningen släppte handeln fri på landsbygden, slogs benen undan för junimarknaden och kvar blev höstmarknaden, den som vi idag känner som ”Oktobermarknaden” och som hålls 4:e onsdagen i Oktober varje år. Det har dock inte alltid varit samma dag. Höstmarknaden har varierat från slutet av september till första dagarna i november, bl.a. beroende på när ”friveckan” inföll förr i tiden – alltså den vecka då lantarbetare, statare m.fl. flyttade och byte arbetsgivare. År 1886 skrev de styrande i Ringarum (Valdemarsvik tillhörde Ringarums socken fram till 1914) till höga vederbörande och ville få höstmarknaden i Valdemarsvik struken ur den officiella marknadskalendern, då fylla, slagsmål, utsocknes knallar med ”krimskrams”, akrobater och karuseller m.m. gjort marknaden till något icke önskvärt. Man ville i stället byta till fyra renodlade kreatursmarknader per år. En förändring tycks också ha kommit till stånd, för 1888 års höstmarknad verkar vara den sista marknaden i ”riks-kalendern”. Kreatursmarknadernas antal var dock år 1893 två stycken. Sedan åtminstone mitten av 1920-talet har höstens kreatursmarknad, ”oktobermarknaden” åter igen inslag av karuseller, konfekt och liknande. Marknaden i oktober 1926 var uppdelad: Kreatursmarknaden hölls på Oxtorget och de övriga aktiviteterna ägde rum på platsen för nuvarande Sparbankshuset. Den uppdelningen tycks ha rått ända till kreatursmarknaderna upphörde någon gång på 1930-talet.

Oktobermarkanden nuförtiden samlar omkring 200 knallar och fyller hela centrum. Varuutbudet har som sagt förändrats från kossor, smör, höns, ägg, tyg m.m. via ballonger, stripteasetält, stinkbomber och gipsfigurer till dagens Cd-skivor, mystofflor, och t-shirts. Många besöker marknaden för att träffa gamla bekanta. Så har det alltid varit – bara med den skillnaden att nu slåss inte Smålänningar och Östgötar längre, så Du kan lugnt våga Dig dit. 

Tidpunkt för oktobermarknaden 

Oktobermarknaden hålls alltid 4:e onsdagen i oktober varje år. 

Sidan uppdaterad den 13 oktober 2014 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: