Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Vatten & Avlopp / Vatten

Kommunalt vatten

Vattenverk

Vattenverken i Valdemarsvik (Fallingeberg), Gusum (Frörum) och Gryt (Koppartorp) är ytvattenverk, det vill säga att vattnet hämtas från sjöar. Råvattnet vid de två förstnämnda verken genomgår en filtrering i sandåsar,
s k infiltration, innan det distribueras till abonnenterna.

Vattenverken i Väster Tryserum och Skeppsgården är grundvattenverk, dvs man hämtar vattnet från grävda eller borrade brunnar.

I såväl Valdemarsvik som Gusum finns högreservoarer, vattentorn, med ett till två dygns försörjning för invånarna i händelse av större driftavbrott.

Vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhetsgrad är viktig att känna till när du tvättar kläder. I tabellen nedan kan du se hur hårdhetsgraden är i vattnet där du bor. För dosering av tvättmedel, se tvättmedelsförpackningen.

Område Hårdhet, tyska °dH Förklaring
Gryt, Snäckevarp 2 - 3 Mjukt vatten
Ringarum 2,5 - 4 Mjukt vatten
Gusum 2,5 - 4 Mjukt vatten
Valdemarsvik 1,8 - 2,2 Mjukt vatten
Västertryserum 6 - 7 Medelhårt vatten
Skeppsgården 5 - 6 Medelhårt vatten

 

Hårdhet tyska °dH Benämning
0 - 2 Mycket mjukt
2 - 5 Mjukt
5 - 10 Medelhårt
10- 20 Hårt
mer än 20 Mycket hårt

Eget vatten

För information om vatten från egen vattentäkt se Eget vatten.
 

 

Sidan uppdaterad den 13 maj 2016 Skicka kommentar

Kontakt

  • Kundtjänst VA/Renhållning Telefon 020-23 30 22

    Telefontid:
    mån-fre kl. 10:00-11:30, 13:00-14:00

  • Drifttekniker Magnus Broström Mobil 070-667 31 27
  • Drifttekniker Anders Krigsman Mobil 070-349 41 89
  • Drifttekniker Roger Andersson Mobil 070-349 41 84
  • Drifttekniker Daniel Johansson Mobil 076-104 92 23

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: