Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Gator, fastigheter & allmänna platser

Gator, fastigheter och allmänna platser

Valdemarsvik

Gatu- och fastighetskontoret ansvarar  bland annat för gator, trafikbelysning, bryggor, hamnar, campingplatser, badplatser, idrottsanläggningar, skogs- och grönområden, lekplatser och allmänna toaletter samt förvaltar skolor, förskolor, industrilokaler, bostäder och mark.   

Har du frågor som rör dessa verksamheter kan du kontakta Valdemarsviks kommuns
växel 0123-191 00.

Sidan uppdaterad den 5 december 2011 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: