Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Trygg och säker

Trygg och säker

ALLA som bor, verkar och vistas i Valdemarsviks kommun ska känna sig trygga. Tillsammans kan vi skapa bra och säkra miljöer i ett robust sämhälle som är rustat för både yttre och inre påfrestingar. Förmågan att hantera stora som små händelser på ett bra sätt kräver både kunskap och samarbete mellan olika aktörer.

Akut information

När en svår olycka inträffar, vid extrema vädersituationer, vid långvariga el- eller teleavbrott eller när någon annan större händelse påverkar vårt samhälle kommer kommunen att informera om händelsen och dess utveckling på hemsidan.

Sidan uppdaterad den 20 september 2016 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: