Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Avfall & Renhållning

Avfall och renhållning

Katt i soptunna

Kommunen är ansvarig för hanteringen av hushållsavfall. Det praktiska arbetet utförs till stor del av olika entreprenörer. På dessa sidor har vi samlat en del information om avfallshanteringen i Valdemarsviks kommun. Hittar du inte den information som du söker är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst. 

Öppettider Valdemarsviks  återvinningscentral

Återvinningscentralen, sopstationen, på Bäckadalsgatan 4 har följande öppettider:
Måndag   ……..…………………….....  10 – 18
Tisdag     ………………………………  10 – 18
Onsdag    ……………………………...  10 – 18
Torsdag   ……………………………...   07 – 16
Fredag     ……………………………...    Stängt
Lördag
  Sista helgfria i månaden 1/10 -14/4 …09 – 13 
  Varje helgfri 15/4-30/9 ………………  09 – 13  

Söndagar, aftnar och röda dagar stängt.

Telefonnummer till anläggningen: 070-316 20 03

Renhållningsentreprenör

Suez Recycling AB är  renhållningsentreprenör i Valdemarsviks kommun.  

Slamtömningsentreprenör

Det är Renall som sköter tömningarna av slamavskiljare och tankar i Valdemarsviks kommun. 

För ärenden och frågor som gäller slamtömning, kontakta kommunens kundtjänst.
Telefonnummer och e-postadress finns i fältet till höger.

Föreskrifter om avfallshantering

Varje kommun ska ha en renhållningsordning, som består av en avfallsplan och föreskrifter. Kommunfullmäktige har 2014-02-24 beslut om nya föreskrifter för Valdemarsviks kommun. Föreskrifter började gälla 2014-04-01 . Föreskrifterna finns till höger under rubriken Information.

Nya föreskrifter som träder i kraft under 2019 är under antagande.

Tömning av avloppstankar

Nu kan du som har en sluten avloppstank beställa tömning på hemsidan, se menyn till vänster.

Det går också bra att kontakta kundtjänst via e-post, telefon eller fax. Adress och telefonnummer finner du i fältet till höger.

Renhållningstaxa

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 om ny  renhållningstaxa. Taxan gäller från och med 2019-03-01.
Du kan ta del av taxan genom att klicka på länken till höger.

Tömning av slambrunnar

Tömning av slambrunnar sker efter uppgjort körschema. Vid behov av tätare
tömning kontakta kundtjänst. Adress och telefonnummer finner du i fältet till höger.

Sidan uppdaterad den 1 mars 2019 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: