Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Avfall & Renhållning

Avfall och renhållning

Katt i soptunna

Kommunen är ansvarig för hanteringen av hushållsavfall. Det praktiska arbetet utförs till stor del av olika entreprenörer. På dessa sidor har vi samlat en del information om avfallshanteringen i Valdemarsviks kommun. Hittar du inte den information som du söker är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst. 

Öppettider Valdemarsviks  återvinningscentral

Återvinningscentralen, sopstationen, på Bäckadalsgatan 4 har följande öppettider:
Måndag   ……..…………………….....  10 – 18
Tisdag     ………………………………  10 – 18
Onsdag    ……………………………...  10 – 18
Torsdag   ……………………………...   07 – 16
Fredag     ……………………………...    Stängt
Lördag
  Sista helgfria i månaden 1/10 -14/4 …09 – 13 
  Varje helgfri 15/4-30/9 ………………  09 – 13  

Söndagar, aftnar och röda dagar stängt.

Telefonnummer till anläggningen: 070-316 20 03

Renhållningsentreprenör

Suez Recycling AB är  renhållningsentreprenör i Valdemarsviks kommun.  

Slamtömningsentreprenör

Det är Renall som sköter tömningarna av slamavskiljare och tankar i Valdemarsviks kommun. 

För ärenden och frågor som gäller slamtömning, kontakta kommunens kundtjänst.
Telefonnummer och e-postadress finns i fältet till höger.

Föreskrifter om avfallshantering

Varje kommun ska ha en renhållningsordning, som består av en avfallsplan och föreskrifter. Kommunfullmäktige har 2014-02-24 beslut om nya föreskrifter för Valdemarsviks kommun. De nya föreskrifter började gälla fr o m 2014-04-01 . Föreskrifterna finns till höger under rubriken Information.

Avfallsplan 2012 - 2017

Varje kommun ska, enligt miljöbalkens bestämmelser, ha en aktuell renhålllningsordning med tillhörande avfallsplan och lokala föreskrifter. Avfallsplanen är kommunens styrande dokument när det gäller avfallshanteringen. Planen innehåller administrativa uppgifter, en nulägesbeskrivning av verksamheten, mål för avfallshanteringen samt en bedömning av målens miljöpåvekan. Avfallsplanen finns att hämta på länken i fältet till höger.

Avfallsplanen 2017 - 2021 för samråd under tiden 1:e juli – 31:e augusti 2017

Samhällsbyggnad och Kultur ställer ut Avfallsplanen för samråd under tiden 1:e juli – 31:e augusti. 

Efter utställningstiden bearbetas inkomna synpunkter och ett slutgiltigt förslag till avfallsplan kan behandlas av kommunfullmäktige tidigast i oktober 2017. Planen föreslås börja gälla när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Varje kommun ska enligt Miljöbalkens bestämmelser ha en avfallsplan med tillhörande föreskrifter gällande avfallshanteringen i kommunen. Då kommunens nuvarande avfallsplan löper ut 2017 har ett nytt förslag på plan tagits fram.

Tömning av avloppstankar

Nu kan du som har en sluten avloppstank beställa tömning på hemsidan, se menyn till vänster.

Det går också bra att kontakta kundtjänst via e-post, telefon eller fax. Adress och telefonnummer finner du i fältet till höger.

Renhållningstaxa

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 om ny  renhållningstaxa. Taxan gäller från och med 2014-04-01.
Du kan ta del av taxan genom att klicka på länken till höger.

Tömning av slambrunnar

Tömning av slambrunnar sker efter uppgjort körschema. Vid behov av tätare
tömning kontakta kundtjänst. Adress och telefonnummer finner du i fältet till höger.

Sidan uppdaterad den 26 juni 2017 Skicka kommentar

Kontakt

  • Kundtjänst VA/Renhållning Telefon 020-23 30 22

    Telefontid:
    mån-fre kl. 10:00-11:30, 13:00-14:00

  • SUEZ Recycling AB Renhållningsentreprenör Telefon 0121-296 00
  • VA- och renhållningschef Claes Boman Telefon 0123-191 49

Information

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: