Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Miljöprojekt Gusum, Valdemarsviken & Spånskivedeponin / Miljöprojekt Valdemarsviken

Varför behöver Valdemarsviken saneras?

Muddring Valdemarsviken okt 2013

På grund av utsläpp från f.d. Lundbergs Läder i Valdemarsvik, ett av nordens största garverier, har vikens sediment kraftigt förorenats av framförallt krom.

Krom och kvicksilver användes i garvningsprocessen och släpptes ut ore-nat i Fifallaån som mynnar i Valdemarsviken. Föroreningarna har sedan spridits utåt i viken och påträffas idag ända ute vid tröskeln vid Krogsmåla, ca 9 km utanför Valdemarsvik.

Kromhalterna i Valdemarsvikens sediment är mycket höga. De högsta halterna av såväl krom som kvicksilver återfinns i den inre delen av viken. De förorenade sedimenten har en mäktighet om 1-2 meter i hamnen och ca 0,5 meter utanför hamnen och i Grännäsfjärden. Tidigare undersökningar har visat att de förorenade sedimenten innehåller i storleksordningen 550-600 ton krom och att stora mängder, cirka 250 kilo krom per år, sprids ut från Valdemarsviken över tröskeln vid Krogsmåla vidare ut till Östersjön.

Projekt Valdemarsviken - saneringen av en förorenad fjord

Filmen ger en sammanfattning av Miljöprojekt Valdemarsviken - en av de största miljösaneringar som genomförts i Sverige. Saneringen syftar till att minska den stora spridningen av krom från Valdemarsvikens bottensediment. Huvudman för genomförandet är Valdemarsviks kommun, och projektet har finansierats med statliga medel från Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen Östergötland.

Sidan uppdaterad den 30 september 2015 Skicka kommentar

Kontakt

  • Planerings- och utvecklingsstrateg Thomas Örnberg Telefon 0123-191 74 Mobil 070-667 31 20
  • -----------------------------------------
  • Projektledning Christer Ramström, Empirikon AB Telefon 070-688 99 24
  • -----------------------------------------
  • Projektledare Annette Källman Telefon 0123-191 76

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: