Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Miljö- & Hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd

Söderköping och Valdemarsviks kommuner har från och med den 1 mars 2016 ett gemensamt miljökontor. De enskilda nämnderna består som tidigare.

Miljökontoret arbetar för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten.

Information till företag och allmänhet är en viktig del av det förebyggande arbetet 

Sidan uppdaterad den 23 januari 2019 Skicka kommentar

Kontakt

  • Miljökontoret Miljökontoret Telefon 0121-181 00 (vx)

    Miljökontoret
    614 80 Söderköping
    Besöksadress: Storängsallén 20

  • -----------------------------------------

Dokument

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: