Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Översiktsplan

Översiktsplan för Valdemarsviks kommun

 

I en översiktsplan redovisas den långsiktiga användningen av mark och vatten inom kommunens geografiska område.
Översiktsplanen ska möta och hantera samhällsutvecklingen över lång tid.
Valdemarsviks kommun har under planeringsprocessen inhämtat synpunkter från medborgare, myndigheter och föreningar med flera.
Översiktsplanen var på samråd våren 2016 och utställning vintern 2017/2018. 

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 26 mars 2018. 

 

  

Sidan uppdaterad den 16 november 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: