Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030

Utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030

Segelbåt

Samråd gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030.

Välkommen på Öppet hus/samråd onsdag den 26 augusti kl 14:00-18:00.  Plats: Gryts Skärgårdspensionat (Rågeterdalsvägen 5).

 

Region Östergötland tillsammans med Norrköpings-, Söderköpings-, Valdemarsviks- och Västerviks kommun inbjuder alla intressenter i skärgårdsområdet att lämna synpunkter på framtaget förslag till "Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030".

Syftet med programmet är att ge en samlad bild av områdets förutsättningar och framtida utmaningar som ska ligga till grund för kommunernas och regionens planering och insatser i kust- och skärgårdsområdet. Det gemensamma utvecklingsprogrammet fokuserar på de fysiska förutsättningarna och är ett första steg i en längre process.

Programmet kommer sedan att antas i respektive kommun-/regionfullmäktige under hösten 2015.

Remissutgåvan kan laddas ned här till höger eller beställas från Region Östergötland, 581 91 Linköping

Synpunkter lämnas senast 15 september till:
region@regionostergotland.se  eller Region Östergötland, 581 91 Linköping.
Ange diarienummer Dnr TSN 2015-188.

Sidan uppdaterad den 23 juli 2015 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: