Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Utställning av Översiktsplan

Utställning av Översiktsplan för Valdemarsviks kommun 2017

 

Valdemarsviks kommun har utarbetat ett förslag till ny översiktsplan.
I en översiktsplan redovisas den långsiktiga användningen av mark och vatten inom kommunens geografiska område.
Översiktsplanen ska möta och hantera samhällsutvecklingen över lång tid.
Vi har under planeringsprocessen inhämtat synpunkter från medborgare, myndigheter och föreningar med flera.
Översiktsplanen var på samråd våren 2016.
Kommunen har tagit till sig av yttranden och synpunkter under samrådet och har nu tagit fram en samrådsredogörelse samt en granskningshandling.

 

Mellan den 18 november 2017 till och med 26 januari 2018 finns planförslaget tillgängligt för utställning.

 

Planförslaget består av:
• Granskningshandling Översiktsplan för Valdemarsviks kommun
• Samrådsredogörelse

Planförslaget finns att läsa på kommunens hemsida www.valdemarsvik.se

Alla handlingar finns även tillgängliga i kommunhusets reception,
biblioteket i Valdemarsvik öppet måndag-torsdag 10-18, fredag 10-17 samt lördag 11-13, biblioteket i Gusum öppet tisdag 13-17, onsdag 10-12,13-17 samt torsdag 13-17 och biblioteket i Ringarum öppet tisdagar 10-12:30, 13:30-18.

Önskas en utskriven kopia kontakta susanne.karlsson@valdemarsvik.se

Dina synpunkter måste vara kommunen tillhanda senast den 26 januari 2018
Postadress:
Valdemarsviks kommun
Samhällsbyggnadskontoret
615 80 Valdemarsvik

Det går även bra att lämna synpunkter via e-post plan@valdemarsvik.se

  

Sidan uppdaterad den 16 november 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: