Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Samråd av VA-plan

Samråd av VA-plan för Valdemarsviks kommun

Kommentera sidan

Skicka en kommentar om sidan till innehållsansvarig. Fält markerade med * måste fyllas i.

Ange kontrollordet i textfältet nedan. *

Valdemarsviks kommun Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett samrådsunderlag till VA-plan för Valdemarsviks kommun, som ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Valdemarsviks kommun.

Planen godkändes för samråd av kommunstyrelsen den 14 mars 2016. Planen innehåller bland annat ett antal prioriterings områden, man pekar också på ett antal frågor som behöver utredas under de närmaste åren.

VA-planen innehåller också en ny klassning av bebyggelsegrupper utan allmän VA-försörjning, som pekades ut av länsstyrelsen 2009 och ett antal handlingsplaner utifrån denna klassning.  

Status i arbetet:

Valdemarsviks kommun ställde ut förslag till ny VA-plan under tiden 2016-04-25- 2016-06-30.  

Efter samrådet ska alla yttranden som inkommit under samrådstiden sammanställas och bemötas. Därefter ses handlingarna över utifrån de synpunkter som framkommit.

Sidan uppdaterad den 21 april 2016 Skicka kommentar

Kontaktinformation

  • VA- och renhållningschef Claes Boman Telefon 0123-191 49

Handlingar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: