Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Samråd av Naturvårdsprogram

Samråd av Naturvårdsprogram för Valdemarsviks kommun

Valdemarsviks kommuns första naturvårdsplan är från 1983. Mycket har hänt sedan dess och behovet av ett aktuellt naturvårdsprogram var därför stort. Föreliggande naturvårdsprogram ger en översikt över aktuella naturförhållanden och naturvärden i Valdemarsviks kommun.
Naturvårdsprogrammet innehåller bland annat en översiktlig beskrivning av naturen och naturvärdena i kommunen, lagstiftning som berör naturvården samt ett åtgärdsprogram.
I åtgärdsprogrammet redovisas vilka naturvårdsinsatser kommunen planerar att göra under perioden 2016 till 2020.

 

Status i arbetet:

Valdemarsviks kommun ställde ut förslag till nytt Naturvårdsprogram under tiden 2016-04-25- 2016-06-30.  

Efter samrådet ska alla yttranden som inkommit under samrådstiden sammanställas och bemötas. Därefter ses handlingarna över utifrån de synpunkter som framkommit.

 

 

Sidan uppdaterad den 21 april 2016 Skicka kommentar

Kontaktuppgifter

  • Plan- och Byggchef Aline Eriksson Telefon 0123-193 06

Handlingar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: