Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Detaljplaner / Aktuella planer / Hummelvik 1:1

Detaljplan för Hummelvik 1:1

Granskning av förslag till detaljplan för fastigheten HUMMELVIK 1:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Hummelvik 1:1. Planområdet är beläget bakom Gryts varv. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde. Planens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbedömning har upprättats. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

 

Granskningstid: 2019-01-04 - 2019-02-17

 

Så kan du lämna dina synpunkter eller godkänna förslaget

 

Här kan du läsa hela planförslaget: 
www.valdemarsvik.se/hummelvik1_1 
I receptionen på kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik
Önskar du få granskningshandlingarna i pappersformat, kontakta
Samhällsplanering/Plan och Bygg, Tel växeln 0123-191 00.

 

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 17 februari 2019 ha inkommit till Valdemarsviks kommun Samhällsplanering plan/bygg 615 80 VALDEMARSVIK

De uppgifter du lämnar till kommunen behandlas enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Du måste lämna skriftligt svar för att senare ha rätt att överklaga om du anser att kommunen inte har tillgodosett dina synpunkter när detaljplanen antas.

 

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Samhällsplanering/Plan och Bygg

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: