Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Detaljplaner / Aktuella planer / Hummelvik 1:1

Detaljplan för Hummelvik 1:1

Förslag till detaljplan för fastigheten HUMMELVIK 1:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Hummelvik 1:1. Planområdet är beläget bakom Gryts varv. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde. Planens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbedömning har upprättats. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

 

Status i planarbetet:
Förslaget till detaljplan var utställt för granskning under perioden 2019-01-04 till 2019-02-17.

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: