Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Detaljplaner / Aktuella planer / Kättilö 1:34

Detaljplan för Kättilö 1:34

Förslag till detaljplan för fastigheten KÄTTILÖ 1:34 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

 

Planområdet är beläget på Kättilö. Syftet med planen är att möjliggöra att befintlig konferensverksamhet utökas med fler övernattningsmöjligheter.
Den tillkommande bebyggelsen ska utformas och placeras på ett sådant sätt att den smälter in med befintlig bebyggelse och i skärgårdslandskapet.
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats.  
Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. 
 

Status i planarbetet:
Förslaget till detaljplan var utställt för granskning under perioden 2019-01-04 till 2019-02-17.

Sidan uppdaterad den 7 september 2015 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: