Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Detaljplaner

Detaljplaner

Detaljplan

En detaljplan reglerar markens och vattnets användning. I detaljplanen görs avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, och rättigheter och skyldigheter för markägaren. Med andra ord redovisar detaljplanen hur, vad och var man får bygga.

En detaljplan upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande dokument. Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, illustrationer som visar hur området kan komma att se ut, en beskrivning av syftet med planen, de förändringar som planeras och vilka konsekvenser dessa får för bland annat miljön.

Planhandlingarna ska också tala om hur genomförandet av detaljplanen är tänkt att gå till.

Detaljplan behövs

Kommunen ska framställa detaljplaner framförallt vid större bebyggelseförändringar, vid ny byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen samt för befintlig bebyggelse som ska bevaras.

Situationer då detaljplan behövs:

a) Vid större avvikelse från gällande plan.

b) Områden där det finns ett bebyggelse-tryck och där ny bebyggelse är lämplig.

c) Byggnader som ger störningar eller andra effekter på omgivningen.

d) Ny bebyggelsegrupp i närheten av befintlig sammanhållen bebyggelse som saknar detaljplan.
 


 

Sidan uppdaterad den 22 juni 2015 Skicka kommentar

Kontakt

  • Bygglovs- och planassistent Susanne Karlsson Telefon 0123-193 57
  • Plan- och Byggchef Aline Eriksson Telefon 0123-193 06
  • Planarkitekt Niklas Andersson Telefon 0123-193 89
  • Planarkitekt Sebastian Becker Telefon 0123-194 14

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: