Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Centrumutveckling / Möte 2015-06-16

Möte 2015-06-16 - Centrumutveckling

Kommentera sidan

Skicka en kommentar om sidan till innehållsansvarig. Fält markerade med * måste fyllas i.

Ange kontrollordet i textfältet nedan. *


Den 16 juni hölls ett öppet möte kring centrumutveckling i Valdemarsvik. Bakgrunden till mötet är att ICA Sverige AB har meddelat Valdemarsviks kommun sitt behov av att flytta sin nuvarande verksamhet, supermarketbutiken ICA Fyren, i Valdemarsviks centrum till större lokaler. Företaget har utrett olika alternativ och funnit att en placering på Kolplan, utmed Grytsvägen, är det enda alternativet för företaget.  Alternativet innebär att en ny butik byggs med ungefär dubbelt så stor yta jämfört med den nuvarande butikens på totalt 750 kvm. Det är en enplansfastighet med brutet tak som föreslås.

Vid nybyggnationer anlitar ICA ofta byggföretaget Solhemsgruppen som bygger och äger fastigheten. ICA hyr sedan affärslokalerna av entreprenören.

I planerna framgår också att Solhemsgruppen önskar bygga två bostadshus utmed den östra kajen, mellan ny ICA-butik och Mathonska magasinet, med sammanlagt 24 lägenheter. Sammanlagt har man kalkylerat med en investering på ca 70 miljoner kronor, 50 mkr för butiksfastigheten och 20 mkr för två bostadsfastigheter.

Presentation av Solhemsgruppens förslag
Planchef Erica Ekblom, Valdemarsviks kommun, presenterade ett förslag från Solhemsgruppen, som företaget tagit fram på uppdrag av ICA.

Hon redovisade också att beslut om att påbörja detaljplanearbetet för det aktuella området inte är taget. Om detta ska ske, fattas det tidigast i september 2015.

Utredning gällande konsekvenser av flytt och utökning av flytt av butiken
Valdemarsviks kommun har beställt en utredning gällande konsekvenser av nybyggnation och flytt av ICA-butiken i centrala Valdemarsvik. Det är konsekvenser för handeln som Handelns utredningsinstitut (HUI Research) har studerat. En slutrapport gällande utredningen har tagits fram.

Henrik Westin, HUI Research, presenterade utredningens resultat på mötet. HUI har i sin rapport kommer fram till att ICA:s satsning på Valdemarsvik är en genomtänkt, kalkylerad investering, i vilken man har bedömt att det finns potential till utveckling av både sin egen verksamhet och av orten som helhet. Ett positivt besked som vi i Valdemarsvik ska vara stolta och glada för.

Frågor och svar

 1. Vilken totalhöjd har fastigheten (Ica-butiken) ?
  Svar: Butiken är tänkt att byggas i 1 plan, exakt höjd kommer att utredas i detaljplanearbetet.
 2. Vilken bottenyta har bostadshusen ?
  Svar: Cirka 400 m2 i det skissförslag som finns nu, ändringar kan ske i detaljplanearbetet.
 3. Den ökade trafiken med varutransporter och till boenden medför miljöpåverkan.
  Vilka konsekvensutredningar har genomförts ?
  Svar:  Denna typ av utredning genomförs först i samband med att arbetet med detaljplanen genomförs.
 4. Finns det bara en enda plats för ICA-butikens byggnation ? Kan man bygga på annan plats i centrum ?
  Svar: I kontakter mellan kommunen och ICA har företagets representant varit tydlig med att något alternativ inte är aktuellt.
 5. Är det bara ICA som får bygga i Valdemarsvik? Det finns ju andra butikskedjor som kan vilja etabera sig här; Lidl, Netto m fl.
  Svar: Ja, det är tänkbart. Men det är bara ICA som har anmält intresset till kommunen. Kommunen kan styra etablering genom att säga Ja eller Nej till byggnationer, men vi kan inte tvinga livsmedelskedjor att starta butiker här.
 6. Det nu presenterade förslaget liknar till stora delar de idéskisser som tidigare presenterats av kommunen under de senaste tre åren. Vad är skillnaden mellan kommunens och det aktuella förslaget?
  Svar: Den största skillnaden är att det nu är en enplansfastighet, utan bostäder i andra och tredje våningsplanet. Det är också en rödmålad träfasad i det nya förslaget och en ingång är ritad från parkeringen.
 7. Är det bostadsrätter eller hyresrätter i lägenhetshusen ?
  Svar: Sannolikt bostadsrätter, då det är mera kostsamt att bygga hyresrätter idag.
 8. Om det är bostadsrättsförening som ska äga fastigheterna, vem äger marken mellan husen ? Kommer tillträdet till kajen och hamnområdet begränsas av markägaren ?
  Svar: Frågan om tillgänglighet kan regleras i samband med markförsäljningen.
 9. Hur ska parkeringssituationen lösas? Vem äger parkeringen?
  Svar: Fler parkeringsplatser skapas genom att förtätning av platserna sker på befintlig yta och ny parkeringsyta kan skapas på andra sidan av Grytsvägen.
  Det är kommunen som äger parkeringen vid Kolplan och den på andra sidan Grytsvägen.
 10. Vad händer med den tomma lokalen efter ICA:s flytt ?
  Svar: Kommunen har inget svar på frågan. Det är en privat ägare till fastigheten som sannolikt söker nya hyresgäster.

 Frågor och svar kring HUI Researchs analys.

 1. Vad kommer att hända med ICA Wammar och med Hemköp ?
  Svar: Etableringen av en ny, större butik i centrum kommer att påverka resultatet för de båda butikerna med uppskattningsvis 10 %, andra butiker i kommunen med ca 5 %. Men det föreligger ingen risk för utslagning av någon av butikerna p g a av ICA:s utökning. Med stor sannolikhet kommer den att bidra till att sällanvaruhandeln kommer att öka sin omsättning med fler kunder och ett större flöde till tätorten.
 2. Vad tycker HUI om Storgatan som gångfartsgata ?
  Svar: I andra städer har det varit lyckat med denna typ av trafikled och en del har uppfattat gångfartsgatan mera positiv än gågatan.


Henrik Westin, HUI Research avslutade med att konstatera att ICA:s satsning på Valdemarsvik är en genomtänkt, kalkylerad investeringen, i vilken man har bedömt att det finns potential till utveckling av både sin egen verksamhet och av orten som helhet. Ett positivt besked som vi i Valdemarsvik ska vara stolta och glada för.

Sidan uppdaterad den 17 juni 2015 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: