Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Bygglov och byggregler

Bygglov och byggregler

Boendemiljön är viktig för oss alla. När någon vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls.

Kraven gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till om-givningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar m.m. Huset måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, sä-kerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Även vid rivning av byggnad måste vissa regler uppfyllas.

I detaljplaner regleras byggrätten för respektive fastighet. Byggrätt innefattar bland annat byggnadsarea, byggnadshöjd, byggnadens placering och bruttoarea. Läs om detaljplanering här. Samhällskraven regleras med lov- och anmälningsförfaranden och hanteras av kommunens plan- och byggkontor under miljö- och byggnämnden.

Strandskydd

Strandskydd gäller inom 100-300 meter vid Östersjön och inom 100 meter från insjöar och åar. Om fastigheten ligger inom strandskyddsområde får i princip inga ingrepp, anordningar eller byggen göras utan dispens från strandskyddet. Dispens från strandskyddet ansöker man om med följande blankett

Mer information om din fastighet

För mer information om just din fastighet kan du enkelt få fram ytterligare information kostnadsfritt via min fastighet på lantmäteriets hemsida. Du behöver då vara lagfaren ägare och ha tillgång till bank-id.

 

Sidan uppdaterad den 27 januari 2017 Skicka kommentar

Kontakt

  • Växeln Telefon 0123-191 00
  • -----------------------------------------
  • Bygglovshandläggare Carl-Oskar Jonsson Telefon 0123-191 83
  • Bygglovshandläggare Mariette Karlsson Telefon 0123-193 58
  • Bygglovs- och planassistent Susanne Karlsson Telefon 0123-193 57

Karta och blankett

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: