Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Enligt lagen om bostadsanpassning kan personer med funktionshinder få bidrag till vissa åtgärder som behövs för att anpassa bostaden så den fungerar ändamålsenligt. Ansökan görs hos kommunens avdelning för samhällsplanering.
 
För att få bidrag måste en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare skriva intyg angående funktionsnedsättning, problem och åtgärdsförslag. Vid behov av bostadsanpassing kontakta någon av ovanstående yrkeskategorier.

 

Sidan uppdaterad den 20 mars 2017 Skicka kommentar

Kontakt

Blankett

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: