Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Barn & Utbildning / Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsarbetet inom Barn, utbildning och arbetsmarknad har sin grund i Diskrimineringslagen samt bestämmelser i Skollagen. Utgångspunkten är att alla barn/elever och deltagare i utbildningar ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor. Alla ska känna sig trygga och ingen får utsättas för kränkande behandling eller diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning.

Att arbeta förebyggande och motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdrag som våra verksamheter ska arbeta med. Utmaningarna ser olika ut i våra verksamheter och därför jobbar vi på olika sätt med diskrimineringsgrunderna men i alla verksamheter pågår ett förebyggande och åtgärdande arbete gällande likabehandling.

Sidan uppdaterad den 14 december 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: