Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Barn & Utbildning / Synpunkter och klagomål

Rutiner för synpunkter och klagomål

Inom förskola och skola i Valdemarsviks kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra våra verksamheter.

Enligt skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§ har du som barn, elev, vårdnadshavare och medborgare rätt att lämna synpunkter på verksamheter som förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller skola.

När du har synpunkter eller klagomål som rör förskola/skola ska du i första hand vända dig till respektive verksamhet.

Gör så här:

1. Kontakta förskolan/skolan
Prata direkt med lärare/personal i verksamheten om ni är missnöjda med utbildning, om barnet/eleven har svårigheter i förskolan/skolan eller om ni har andra klagomål kring verksamheten. Om du inte tycker att ni får hjälp eller svar av dem går ni vidare till steg 2.

2. Kontakta förskolechef/rektor
Om problemet inte har löst sig genom samtal med lärare eller annan personal, ska du prata med ansvarig chef för förskolan/skolan. Se kontaktuppgifter under respektive verksamhet. Är ni fortsatt missnöjda efter samtal med ansvarig förskolechef/rektor gå vidare till steg 3.

3. Kontakta barn- och utbildningsförvaltning
Om ni är missnöjda med förskolechef/rektors hantering av klagomål, tjänsteutövning eller agerande kan du vända dig till barn- och utbildningsförvaltningen för att framföra dina klagomål.

Gå till formuläret Synpunkter och klagomål

4. Andra instanser
Om du upplever att ingen av punkterna 1-3 har hjälpt kan du låta en övergripande instans utreda ärendet. Du vänder dig då till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet (BEO) som är en del av Skolinspektionen som särskilt arbetar mot kränkningar och mobbning. Du kan också vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd, Arbetsmiljöverket eller Diskrimineringsombudsmannen beroende på vilken fråga klagomålet rör.

Offentlighetsprincipen
När du tar kontakt med skolledning eller barn- och utbildningsförvaltningen gäller offentlighetsprincipen. Det betyder i korthet att all din korrespondens med Valdemarsviks kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Likabehandlingsarbete
Förskolorna/skolorna anmäler, utreder och följer upp all kränkande behandling som sker i verksamheten utifrån vårt likabehandlingsarbete.

Sidan uppdaterad den 15 december 2017 Skicka kommentar

Kontakt

  • Rektor Gusums skola Victoria Ackemo Telefon 0123-192 12
  • Rektor Ringarums skola Birgitta Modig Telefon 0123-19261
  • Rektor Sörbyskolan Birgitta Modig Telefon 0123-192 61
  • Rektor Vammarskolan Anders Kempe Telefon 0123-19233
  • Förskolechef Cecilia Ståhl Telefon 0123-19316
  • Sektorchef Barn, utbildning och arbetsmarknad Caroline Hedvall Telefon 0123-19210

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: