Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Barn & Utbildning

Barn & Utbildning

Vårt mål är att verka för att alla barn och elever ska nå läroplanens mål och därmed få goda förutsättningar i livet. 

För att nå vår vision av att vara en plats där alla kan utvecklas och trivas, är trygga lärmiljöer för barn och elever viktigt. Hög personaltäthet och stor andel högskoleutbildad personal i våra verksamheter är en viktig del i att skapa dessa lärmiljöer. I det systematiska kvalitetsarbetet har vi ett pågående utvecklingsarbete med de områden där vi behöver bli ännu bättre.

Valdemarsviks kommun erbjuder förskola 1-5 år, dagbarnvårdare, fritidshem och grundskola årskurs f-6 på tre orter: Valdemarsvik (Sörbyskolan f-3, Vammarskolan åk 4-6), Gusum (f-6) och Ringarum (f-6). Det finns också en fristående förskola och grundskola att välja på. I Valdemarsvik finns kommunens högstadieskola Vammarskolan.

För att lyckas med vårt mål har vår kommun utvecklat nära kontakt, samarbete och samverkan med andra. Tillsammans med exempelvis andra kommuner i länet, landstinget och arbetsförmedlingen arbetar vi för att kunna ge en så bra service till våra kommuninvånare som möjligt. Ett exempel är det samverkansavtal inom gymnasieutbildningen som gör att kan vi erbjuda ett större utbud av utbildningar för våra ungdomar.

Sidan uppdaterad den 1 mars 2018 Skicka kommentar

Kontakt

  • Sektorchef Barn, utbildning och arbetsmarknad Caroline Hedvall Telefon 0123-19210

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: