Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Start / Lediga jobb

Lediga jobb

Kommentera sidan

Skicka en kommentar om sidan till innehållsansvarig. Fält markerade med * måste fyllas i.

Ange kontrollordet i textfältet nedan. *

Vill du vara med och göra skillnad? Vill du ha ett arbete som gör stor nytta för många människor varje dag? Då har du kommit rätt.

Vårt uppdrag är att på bästa sätt ge kommuninvånarna  samt alla de människor som besöker vår vackra kommun bra service. För att klara detta behöver vi medarbetare som gillar utveckling och ständigt är beredda på att möta nya utmaningar.

Här hittar du alla våra lediga jobb för tillfället. Valdemarsviks kommun samarbetar med Offentliga Jobb vid annonsering av lediga tjänster i kommunen. Samtliga lediga jobb i Valdemarsviks kommun återfinns på denna sida.

Lediga tjänster i Valdemarsviks kommun kan sökas direkt via ett webbformulär som går att nå i respektive annons. Traditionella ansökningar per post kan också skickas.
Välkommen med din ansökan!

Bemanningsenheten söker fler vikarier
Är du intresserad av att arbeta som timvikarie inom omsorg om, funktionsnedsatta, äldreomsorg, barnomsorg eller som personlig assistent? Då är du välkommen med din ansökan till oss på Bemanningsenheten.

Vi söker fler vikarier som kan hoppa in på timmar inom förskola, fritidshem, äldreboende, hemtjänst, gruppbostäder och personlig assistans i Valdemarsvik, Gryt, Gusum och Ringarum. Det är meriterande om du har gått eller går Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet eller har erfarenheter från tidigare arbete inom området du är intresserad av. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift och ha datavana. Körkort är önskvärt och i vissa fall ett krav.
Välkommen att skicka in en intresseanmälan tillsammans med ett personligt brev och CV.
Du finner blanketten för intresseanmälan på
www.valdemarsvik.se/sv/Lediga-jobb/Bemanningsenheten
Maila din ansökan till: bemanningsenheten@valdemarsvik.se eller via post till Valdemarsviks kommun, Bemanningsenheten, 615 80 Valdemarsvik
Välkommen med din ansökan!

Lediga jobb 

Semestervikarierande sjuksköterskor
Sista ansökningsdag 2019-04-30
Vi söker dig som är legitimerad och har ett genuint intresse av att arbeta med människor i deras hemmiljö. Erfarenhet från äldrevård, palliativ vård och/eller demensvård är meriterande. Arbetet ställer stora krav på att du har en empatisk förmåga, ett professionellt förhållningssätt samt ett gott omdöme, så att du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar i dina möten med patienten. Arbetet sker i team med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt i nära samarbete med omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.

Du blir en del i ett multiprofessionellt team där du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvården för våra patienter.

Arbeta som vikarie inom vården sommaren 2019 vi ger dig mera!
Sista ansökningsdag 2019-03-31
Dina arbetsuppgifter kommer vara att hjälpa människor med vardagliga sysslor såsom exempelvis påklädning, hygien, matlagning, handling, städning, sociala aktiviteter och framförallt visa personlig omtanke.

Vi söker dig som vill arbeta heltid, deltid, dag eller natt inom äldreomsorgen och inom omsorgen om funktionsnedsatta i Valdemarsviks kommun.
Till alla våra särskilda boenden, hemtjänstområden, gruppbostäder samt personliga assistenter i kommunen söker vi:
Undersköterskor
Vårdbiträden
Vårdare
Skötare

Planarkitekt
Academic Work söker en planarkitekt till Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun är vackert belägen vid kusten i östra Östergötland men närhet till Gryts- och Tjusts Skärgård. Det är den lilla kommunen med entreprenörsanda med ca 8 000 invånare. Kommunen som arbetsgivare har ca 700 anställda, varav ca 120 arbetar på kommunhuset fördelat inom olika sektorer. Som planarkitekt tillhör du sektorn ”Samhällsbyggnad och kultur”, teamet består idag av 6 medarbetare i roller som planarkitekter, bygglovshandläggare, byggnadsinspektör samt plan- och byggassistent. Det som kännetecknar teamet är deras nära samarbete med en avslappnad och prestigelös stämning. Medarbetarna motiveras av att vara delaktiga i kommunens utveckling och glädjen är tydlig i det dagliga arbetet.

Läs mer om tjänsten och sök via länken nedan
https://jobs.academicwork.se/annons/planarkitekt-till-valdemarsviks-kommun/15018761?preview=1

Legitimerad Fysioterapeut
Sista ansökningsdag 2019-03-14
Valdemarsviks kommun har en uttalad ambition att tydligt förbättra livskvalité och skapa fler möjligheter för människor genom att bl.a. utveckla hemrehabiliteringsteamen.
Hälso- och sjukvårdsenheten söker därför en leg. fysioterapeut/ leg. sjukgymnast som vill komplettera vårt team och vara med och driva denna viktiga utveckling.

Biståndshandläggare till område äldre och funktionshinder inom IFO
Sista ansökningsdag 2018-03-10
Som biståndshandläggare i individ- och familjeomsorgens verksamhet handlägger du ärenden genom att utreda, bedöma och fatta beslut enligt såväl Socialtjänstlagen som LSS. Arbetsuppgifterna består även i att följa upp och ompröva beviljade insatser. Inom ramen för tjänsten så samarbetar och samverkar du med bland annat övriga handläggare samt aktörer inom funktionshinderområdet och äldreomsorgsområdet. Arbetet består av många möten utöver klientsamtal med exempelvis boendepersonal och enhetschefer, anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal samt annan personal inom IFO. I dagsläget så är övervägande del handläggning SoL.
Du ingår i en liten arbetsgrupp med ytterligare två biståndshandläggare och har metodstöd av en 1:e socialsekreterare.
Vi arbetar med Pro Capita som dokumentationssystem

Socialsekreterare till enheten barn, ungdom och familj inom IFO
Sista ansökningsdag 2019-03-10
Inom enheten för barn, ungdom och familj handlägger vi barn- och ungdomsärenden, ärenden inom det familjerättsliga området, familjehemsvård samt ensamkommande barn och unga. I ditt uppdrag kommer du ha metodstöd från 1:e socialsekreterare samt delta i extern handledning tillsammans med övriga kollegor inom enheten. Totalt består gruppen av nio personer.
Som socialsekreterare inom enheten för barn, ungdom och familj handlägger du ärenden som rör barn och unga enligt SoL och LVU. Arbetsuppgifterna består av att kartlägga, utreda och bedöma individuella behov enligt BBiC, samt uppföljning av insatser. Dokumentationen utgör en viktig del i arbete. Som familjerättssekreterare handlägger du ärenden utifrån Föräldrabalken och Socialtjänstlagen. På uppdrag från Tingsrätten gör vi upplysningar, vårdnad- boende- och umgängesutredningar, yttranden. Vi fastställer faderskap/ föräldraskap och utreder ansökan om medgivande vid adoption
Vi arbetar med Pro Capita som dokumentationssystem

Semestervikarierande arbetsterapeut
Sista ansökningsdag 2019-02-28
Vi söker dig som är legitimerad och har ett genuint intresse av att arbeta med människor i deras hemmiljö. Erfarenhet från äldrevård, palliativ vård och/eller demensvård är meriterande. Arbetet ställer stora krav på att du har en empatisk förmåga, ett professionellt förhållningssätt samt ett gott omdöme, så att du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar i dina möten med patienten. Arbetet sker i team med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt i nära samarbete med omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.
Du blir en del i ett multiprofessionellt team där du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvården för våra patienter.

Skolkurator
Sista ansökningsdag 2019-02-21
Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande och syftar till att stärka barn och ungdomars möjlighet att uppnå målen. Skolkurator arbetar på rektors uppdrag och i detta ligger att ge konsultation i sociala och psykosociala frågor till skolans personal, erbjuda stödsamtal till enskilda elever, delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling samt utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever.
En viktig del av arbetet är att ha en bra samverkan med vårdnadshavare.
Arbetet innebär också att vid behov samarbeta och samverka med samhällets övriga resurser och myndigheter. Att arbeta som kurator i en mindre kommun som Valdemarsvik ger goda möjligheter till nära kontaktvägar och samverkan med andra.

Lärare åk 1-6 till Ringarums skola
Sista ansökningsdag 2019-02-25
Undervisning och mentorskap på mellanstadiet. Beroende på behörighet kan det även vara möjligt med undervisning och mentorskap på lågstadiet från ht 2019.

Vammarskolan söker lärare i ma/no
Sista ansökningsdag 2019-02-20
Lärare i Kemi och matematik för årskurs 7-9. Mentorskap kan komma att ingå i tjänsten.

Slöjdlärare
Sista ansökningsdag 2019-02-20
En av våra medarbetare ska gå i pension och vi söker nu en lärare till vår träslöjd. Anställningen är tillsvidare och på heltid. Du kommer att undervisa i träslöjd på Vammarskolan, Valdemarsvik grundskola årskurs 4-9. Mentorskap kan komma att ingå i tjänsten.

En behandlare till vårt Råd och Stöd team inom IFO
Sista ansökningsdag 2019-02-17
Nu söker vi en behandlare till vår öppenvårdsverksamhet.
Kommunens öppenvård för familjer är en del av i Individ och familjeomsorgen, tillsammans är vi 28 medarbetare. Råd och stöds öppenvårdsverksamhet består av tre ben inom områdena missbruk, familjebehandling och stödboende.
Som behandlare kommer Du att arbeta med barn och unga i åldern 0-20 år och deras familjer. Arbetet innebär ofta besök i familjernas hem, men också i verksamhetens egna lokaler. Det flesta insatserna är biståndsbedömda varför ett tätt samarbete sker med socialsekreteraren, som har utrett familjens behov. Då vi ser barnet som en helhet så samverkar vi bland annat med skolans elevhälsoteam och även andra aktörer kring barnet.
Inom ramen för Råd och stöd finns även Öppenvård riktat till missbruk vilket innebär att du även kommer arbeta med vår behandlare inom beroendevården.
I ditt uppdrag kommer du få stöd från 1:e behandlings sekreterare samt delta i extern handledning tillsammans med övriga kollegor.

Sörbyskolan söker lärare
Sista ansökningsdag 2019-02-17
Som lärare på Sörbyskolan blir du en viktig del i arbetet med våra elever. Tillsammans med övrig personal i ditt årsarbetslag ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen. Du är även mentor för en grupp elever.
Ta chansen och kom till en landsortsskola med relativt små klasser och hög personaltäthet.
Här ramlar inga elever mellan stolarna eftersom vi har ett väl fungerande elevhälsoteam.
Här har du chansen att utvecklas som lärare eftersom vi ständigt har pågående utvecklingsarbete kring det vi ser behov av.
Här har du en chef som är närvarande och intresserad av det som sker i klassrummen.

 

 


 

 

  

 

 

Sidan uppdaterad den 15 februari 2019 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: