Valdemarsviks kommuns logotyp
Du är här: Start / Flyktingmottagning - information och frågor

Flyktingmottagning - information och frågor

Migrationsverket har ansvar för att pröva asyl för de flyktingar som kommer till Sverige och ansvarar för att en person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden om han eller hon inte ordnat det själv.

Samverkan

Flyktingkrisen som råder i Europa påverkar även oss i Valdemarsvik. Eftersom tillströmningen av människor har ökat rejält så behöver alla hjälpas åt för att försöka lösa situationen att kunna ta emot människorna på ett bra sätt. Tillsammans med övriga kommuner i länet, Länsstyrelsen, Region Östergötland, Försvarsmakten, Räddningstjänsten Östra Götaland och Polisen så ingår Valdemarsviks kommun i "Samverkan Östergötland" där man tillsammans jobbar aktivt med frågan. 

Migrationsverket kan öppna boenden med kort varsel

Migrationsverkets huvuduppdrag är att ge asylsökande ett värdigt mottagande och se till att de har någonstans att bo under tiden deras ärende prövas. Eftersom antalet asylsökande ligger på historiskt höga nivåer behövs därför boenden med kort varsel. Migrationsverket måste både öppna fler boenden och flytta in asylsökande snabbare än vanligt. Behovet är emellanåt så stort att verket inte hinner informera allmänheten innan de asylsökande flyttar in. Migrationsverket hoppas på din förståelse för detta, om boende blir aktuellt i Valdemarsvik.

Flera aktörer hjälper asylsökande

Många aktörer hjälps åt med att ta emot asylsökande och alla måste hjälpa till på både nationell, regional och kommunal nivå. Kommunen ansvarar till exempel för de asylsökande barnens skolgång under tiden de bor i kommunen och landstingen ansvarar för vården.

Ensamkommande barn

Cirka en tredjedel av de som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. I dessa fall ansvarar respektive kommun för boende och omsorg om barnet medan Migrationsverket prövar om det ensamkommande barnet har rätt att stanna i Sverige.

Mer information och frågor/svar

På nedanstående webbplatser finns mer information om flyktingsituationen samt frågor och svar.

Sidan uppdaterad den 14 oktober 2015 Skicka kommentar

Information in other languages to you who wish to apply for asylum in Sweden

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: