Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Politik / Kommunens anslagstavla

Kommunens anslagstavla

Här hittar du den digitala versionen av kommunens officiella anslagstavla.

Här publiceras aktuella tillkännagivanden och kungörelser, du hittar också politiska protokoll där du kan läsa mer om besluten som tas i Valdemarsvik.  Här finns även kallelser med beslutsunderlag.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Beslutsorgan Sammanträdes-datum Tillkännagivande startdatum Tillkännagivandets slutdatum
Kommunfullmäktige 2019-05-02 2019-05-14 2019-06-25
Kommunstyrelsen 2019-05-06 2019-05-07 2019-05-29
Kommunstyrelsen 2019-05-06 2019-05-13 2019-06-04
Kommunstyrelsen 2019-05-15 2019-05-15 2019-06-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 2019-04-26 2019-05-20
Kommunstyrelsens
barn- och utbildningsutskott
2019-05-13 2019-05-15 2019-06-06
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott 2019-04-16 2019-04-24

2019-05-15

Kommunstyrelsen socialt myndighetsutskott

2019-04-23

 2019-04-29

 2019-05-19

Miljö- och byggnämnden 2019-05-09 2019-05-16 2019-06-06
Valnämnd 2019-04-15 2019-04-26 2019-05-20
Demokratiberedningen 2019-03-05 2019-03-08 2019-03-30

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

 

Tillkännagivande/kallelser - övriga sammanträden med beslutsunderlag

Övriga kungörelser

Överklagan

Sidan uppdaterad den 17 maj 2019 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: