Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Trygg och säker / Låga grundvatttennivåer

Låga grundvattennivåer

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av Sverige är bekymmersam. Svenska myndigheter uppmanar till stärkt beredskap.

När vattenbrist uppstår kommer dricksvattenförsörjningen att påverkas. Annat som påverkas är förutsättningar för jord- och skogsbruk, industri och turism samt växter och djur i sjöar och vattendrag.

Många kommuner använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion. Grundvattenmagasinen i kommunerna kan vara begränsade, vilket innebär att det kan vara svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret, men kan även inträffa under andra delar av året när det är låga grundvattennivåer på grund av till exempel liten nederbördsmängd.

Det är viktigt att vi alla ”tänker till” hur vi använder vårt gemensamma vatten när vi till exempel duschar, diskar, tvättar eller vattnar våra uteväxter och trädgårdsland.

Var återhållsam med rinnande vatten! Samla eventuellt regnvatten för bevattning!

  • Du som är ansluten till kommunal vattenförsörjning bör vara uppmärksam på information från kommunen om läget och eventuella restriktioner i vattenanvändningen. Det åligger kommunen att se till att den kommunala vattenförsörjningen säkras.
  • Du som har enskild vattenförsörjning - är helt ansvarig för din egen brunn och din vattenförsörjning. Du bör regelbundet kontrollera nivån i vattentäkten, undersöka kvalitén på vattnet samt tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Bra att ha vid vattenbrist

Checklista

  • Flaskor
  • Pet flaskor
  • Burkar med lock
  • Dunkar med tappkran
  • Hinkar med lock
  • Mineralvatten
  • Kokmöjlighet
Sidan uppdaterad den 8 augusti 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: